انتخاب شرکت فرآورده های آذرخش به عنوان واحد نمونه صنعتی معدنی استان خراسان رضوی توسط خانه صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۸

دوره جدید
تیر ۲۴, ۱۳۹۷
حضور در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو
دی ۲, ۱۳۹۸

انتخاب شرکت فرآورده های آذرخش به عنوان واحد نمونه صنعتی معدنی استان خراسان رضوی توسط خانه صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۸

 

کاتالوگ فنی - Datasheet
فارسی