برخی از مشتریان مجتمع تولیدی آذرخش
 
 
گروه مهندسی مجتمع تولیدی آذرخش

گروه مهندسی مجتمع تولیدی آذرخش

 

پروژه الیاف سرامیکی ارغوان

  • درصد پیشرفت عمرانی65%
  • درصد پیشرفت تجهیزاتی60%

فرآیند تولید

Low-Porosity-Fire-Clay-Brick-for-Industrial-Furnace1

کلسیناسیون مواد

DSC015282

آماده سازی

33

شکل دهی

14

پخت

تولید انواع جرم، آجر و مصالح نسوز

فرآورده های نسوز آذرخش

کاتالوگ فنی - Datasheet
فارسی