مقالات

ژانویه 10, 2022

جرم نسوز ریختنی چیست؟

جرم های نسوز برای کاربردهای مختلف در دمای بالا استفاده می شوند . اغلب این جرم ها دارای اتصال هیدرولیک می باشند و از نظر مقدار […]
کاتالوگ فنی - Datasheet
فارسی